četvrtak, 15. listopada 2015.

UPOZORENJE TUžENOJ RS

U dosadašnjem toku postupka sam izveo veliki broj dokaza koji pokazuju krivična djela, laži, falsifikate, diskriminaciju i kriminal službenika tužene RS a ako dođe do nastavka, težište će biti na kriminalu sudija u priklopljenim predmetimna. Posebnu pažnju ću posvetiti tome da dokažem kako su sve radnje bile smišljene a nikako neka slučajna ili nenamjerna greška...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KM

Na osnovu člana 8 KZRS "Nacin izvršenja krivicnog djela" : (1) Krivicno djelo može se izvršiti cinjenjem ili necinjenjem. (2) Krivicno djelo može biti izvršeno necinjenjem samo kad je ucinilac propustio cinjenje koje je bio dužan da izvrši. a vezano za član ZOKP-u "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" stav "(1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način. U takvim okolnostima, službeno i odgovorno lice će preduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo i drugi dokazi o njima i obavijestiće o tome, bez odlaganja, ovlašćeno službeno lice ili tužilaštvo" dostavljam:

UPOZORENJE I PRIJEDLOG TUŽENOJ RS

Tuženoj RS ostavljam rok do 23:59, dana 31.07.2015 da me kontaktira na navedeni broj telefona i pozove na usmeni dogovor.
Na ročištu održanom 08.07.2015. izveden je usvojeni dokaz "Zabilješka OT Bijeljina" od 04.01.2010. iz koga se vidi da nema ni pomena o krivičnom djelu " Oštećenje tuđe stvari" a vezano za dječiji ruksak koji je privatno vlasništvo moje porodice. Iako je sud odbio uvrstiti među dokaze fotografiju i sam fizički predmet, postoji dovoljno dokaza o tome koji su usvojeni, kao recimo zahtjevi u OT Bijeljina i Osnovni sud od 15.01.2014. O tome ću ako bude neophodno detaljno iznijeti podatke u zapisnik a sada samo ističem da sam predvidio odbacivanje velike fotografije i samog predmeta od strane suda i u ove zahtijeve ubacio istu sliku. Tako je postupak suda samo mogao da donese lažni mir krivcima ali evo uprkos tome je dokaz njihovog krivičnog djela sastavni dio dokaznog materijala.
Za navedeno krivično djelo vjerovatno je nastupilo zastarijevanje ali i to neko treba tačno da utvrdi kada je počinjeno, no ostaju druga krivična djela vezano za to, koja još nisu zastarjela, kao recimo "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja" za šta su predviđene kazne do 8 i 10 godina a postoje i druga teža krivična djela. Dakle sva službena lica uključujući zaposlenu u sudu i pravobranilaštvu su dužna da prijave ova krivična djela, inače sami čine krivično djelo ali pošto su krivci iz OT Bijeljina to je malo vjerovatno te ostaje druga realna opcija.
Na istom ročištu 08.07.2015. izveden je i dokaz "Dopuna prijave protiv Univerzala" od 19.03.2014. kada sam dokazao više krivičnih djela na osnovu dokumentacije koja je u posjedu tužene RS, (izjave svjedoka date u OT Bijeljina u predmetu KTA-596/09). Radi se o krijumčarenju u Bobar grupu, tehnički neispravnim kamionom koji je pobjegao sa lica mjesta uz pomoć portira. Isti je u prvoj izjavi datoj u CJB Bijeljina prikrio tu činjenicu a tek poslije moje dojave opisao i detalje o kamionu. Naravno šverc nije pominjao ali se to dokazuje izjavama vozača koji su ostavili 4 paketa i direktora AD Univerzal koji je sa magacionerom ujutru zatekao samo paket. Dakle 3 paketa nečaga su bila pod nadzorom portira i nestala preko noći a ta osoba je davala različite izjave porodici, policiji i tužiocu. I na kraju portir Bobar grupe je uklonio sa mjesta izvršenja krivičnog djela dječiji ruksak, vlasništvo moje porodice prije dolaska istražitelja a kako je vidljivo iz "Zabilješke OT Bijeljina" od 04.01.2010. nema ni pomena o tome da je dječiji ruksak oštećen a kamoli da je utvrđeno ko je presjekao kaiš, gdje je nastao veći dio te zašto je ostatak kaiša zamrljan nekim hemijskim sredstvom.
Podsjećam na opšte poznatu činjenicu da je Bobar grupa preko svoje banke prala novac narko mafije pa nije teško zaključiti šta je dovezeno u krijumčarenim paketima. No krivično djelo je učinjeno nesporno pa da li je u neprijavljenim paketima bio kokain, (Nelegalna proizvodnja i promet narkotika) kao što pretpostavljam ili samo auto dijelovi, (Poreska utaja) manje je bitno a da bi sakrio taj kriminal portir je uklonio materijalni dokaz, koji istovremeno dokazuje da djevojčica Ivona Bajo koja je nosila pomenuti ruksak preko ramena nije stradala od pada na žicu nego od predmeta koji je dvostruko presjekao kaiš uklonjenog dokaza.
S obzirom da ništa od toga nije istraživano u spisu KTA-596/09 niti pominjano u zabilješci od 04.01.2010. to su istovremeno i novi dokazi da je počinjeno krivično djelo "Teška tjelesna povreda" odnosno "Teško ubistvo" Ivone Bajo i ovde tužena RS je dužna da postupi po ZOKP-u, putem svojih nadležnih organa, te joj predlažem sporazum o tome. Sve detalje bi bilo potrebno usmeno dogovoriti a ovom prilikom prilažem polaznu verziju sporazuma. Podsjećam takođe da sam ranije nudio dogovor pri čemu bih odustao od bilo kakve novčane nadoknade ali poslije svih kriminalnih radnji koje je tužena činila prije svega putem suda a uz asistenciju svog pravnog zastupništva to više nije opcija, posebno imajući u vidu da mi je uništila programske kodove kako bi prikrila svoje zločine:

SPORAZUM PARNIČNIH STRANAKA

1) Republika Srpska se obavezuje da će u roku od 7 dana od potpisivanja sporazuma pokrenuti istražne radnje na osnovu dokaza priloženih i izvedenih u predmetu 80 0 P 056780 14 P a najkasnije za 15 dana putem medija objaviti dokazni materijal.
2) Republika Srpska se obavezuje da će na ime nadoknade za nanesenu nematerijalnu štetu zbog povreda ugleda, časti i prava ličnosti isplatiti tužiocu Zdenku Baji iznos od 1000000 KM.
3) Republika Srpska se obavezuje da će prekinuti sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac Zdenko Bajo, da će sarađivati sa tužiocem prilikom utvrđivanja činjenica a tužilac Zdenko Bajo se obavezuje da će povući sve druge tužbe protiv tužene RS, čiji je osnov nematerijalna šteta ili utvrđenja diskriminacije.
OBRAZLOŽENJE
U dosadašnjem toku postupka sam izveo veliki broj dokaza koji pokazuju krivična djela, laži, falsifikate, diskriminaciju i kriminal službenika tužene RS a ako dođe do nastavka, težište će biti na kriminalu sudija u priklopljenim predmetimna. Posebnu pažnju ću posvetiti tome da dokažem kako su sve radnje bile smišljene a nikako neka slučajna ili nenamjerna greška, S obzirom da sam PREDVIDIO kriminal sudija, ugradio sam u predate dokumente upozorenja kako će biti izvršeno krivično djelo. Najbolji dokaz da je kriminal planiran je to što su sudije uradile upravo ono što sam ja predvidio, uprkos mojim pismenim opomenama jer nemaju drugog načina da zataškaju zločine a sada navodim samo dva pasusa iz teksta parnice 80 0 P 043325 13 P2 "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" nastalog poslije pokušaja podmetanja falsifikata u dokaze:
Povlačim paralelu sa poznatom presudom suda u Strazburu Damjanović - Maktouf, kad se taj sud nije bavio time da li su oni ili nisu trebali biti osuđeni, nego samo time da li je tokom suđenja primjenjen adekvatan zakon. Iako je očigledno da sankcija prema svim srodnicima Ivone Bajo ne može biti zasnovana na važećim zakonima nijedne evropske zemlje, nego samo na zakonima trećeg rajha prije drugog svjetskog rata, u ovoj parnici sud ne može da se bavi uzrocima i "opravdanjima" pa ni zakonitosti takve naredbe, nego samo utvrđivanjem da li mi je ta naredba uručena u pismenom obliku i omogućena prava iz Ustava i ZOUP-u, koja sam naveo ili to nije učinjeno, te da li je izvršena diskriminacija na način opisan u tužbenom zahtijevu.
Ukoliko sud umjesto da se bavi samo time da li je dana 05.09.2012. izvršena diskriminacija na način opisan u pojedinim tačkama, te da li tužena ima doneseno rješenje o tretmanu koji primjenjuje, dopusti da se dokazuju opravdanja za oduzimanje tih prava, ja ću dokazati da je pravi razlog sasvim drugi. Otkriveni dokazi o krivičnim djelima tužilaca su jedini motiv za blokadu pristupa, koja je razotkrivena isključivo zato što sam se tome suprotstavio. Da to nisam uradio za jedno ovakvo suđenje ne bih imao nijedan dokaz, a šta bi izjavila tužena RS, slikovit je primjer odgovor zamjenika glavnog tužioca g. Debeljevića.

S obzirom da je tužena RS na kojoj je teret dokazivanja hrabro ćutala na raspravama ili se nije ni pojavila a sudije su podmetali predmete između ročišta kao kukavičja jaja i u presudama pisali upravo ono na šta sam ukazivao ignorišući ta upozorenja a opravdavaajući laži koje niko nije izvodio i fašizam OT Bijeljina, sada ću dokazati da su sve radnje tužene RS počev od prikrivanja dječjeg ruksaka, lažne prijave, zabrane pristupa itd. motivisane i uzrokovane time što je RS najobičnija razbojnička banda koja pljačka lopatama i ubija sve koje im se nađu na putu a nisu dovoljno oprezni. Samo po osnovu članova 102 i 103 biće potrebno vrijeme koje je sud predvidio za nastavak u oktobru a još nisam stigao ni do polovine obrazlaganja dokumentacije dostavljene iz OT Bijeljina.
Neću naravno otkrivati više ništa od planiranog nego ću ukazati koje bi prednosti imale stranke ako se postigne sporazum. Što se mene tiče više puta sam pokazao da mi novac nije bitan ali bih uštedio vrijeme i u narednom periodu se mogao posvetiti programiranju. Tužena RS mi je odnijela i uništila oko 130 programskih paketa a do sada bi ih bilo preko 250 da sam nastavio sa tim umjesto što razotkrivam kriminal državne mafije. A kako je tuženoj bitnije šta ona dobija ako postigne dogovor, prelazim i na taj dio.
Osim što bi izbjegla da u nastavku budu do detalja razotkrivene i dokazane sve njene kriminalne metode i objavljene na internetu, pokretanjem istrage bi povratila povjerenje javnosti u zakonitost rada sopstvenih organa. Ako već želi spasiti od odgovornosti pripadnike OT Bijeljina, neka nađe izgovor zašto "nisu vidjeli" da je uklonjeni dokaz presječen i zamrljan a Bobar grupa koja je u raspadu i već dokazana mafijaška organizacija je idealna žrtva. Čak je i tadašnji direktor AD Univerzal uhapšen aprila 2013-te kao član pljačkaške grupe a kao šlag na tortu je došla pljačka depozita iz Bobar banke, koje je tužena RS suvlasnik.
Postoje i drugi koristi za tuženu RS ako postignemo sporazum ali neću ni na to da gubim vrijeme jer ovaj dokument ima i drugu jednako važnu ulogu, da po potrebi mogu pred višim sudskim instancama i javnosti dokazati da je sud privatizovan od strane mafije i zastupa interese političara i tajkuna ili kako je rekao glavni republički tužilac "KRUPNIH RIBA" za čije procesuiranje nema političke volje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902