petak, 10. srpnja 2015.

ZAHTIJEV SUDU O TAKSI

JEDAN OD BEZBROJ PRIMJERA KADA UMJESTO DA ŠTITE PRAVA GARANTOVANA USTAVOM I ZAKONIMA, SUDIJE BEZOČNO POKUŠAVAJU DA PRAVARE GRAĐANE I PRIKRIJU KRIMINAL, (U OVOM SLUČAJU UBISTVO JEDINOG DJETETA TUŽILJE). OVO JE SAMO MALI DIO RAZBOJNIŠTVA KOJE ČINE TUŽIOCI I SUDIJE DA BI ZATAŠKALI NEVIĐENI KRIMINAL TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE. OTVORITE DOBRO OČI I NE DOZVOLITE DA VAS KRIMINALCI VARAJU...

ZAHTIJEV SUDU O TAKSI

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA


Zdenko Bajo
_____________________________________________________________________
(  ime i prezime- naziv organa državne vlasti, naziv pravnog lica podnosioca zahtjeva)
2911965171770
___________________________
(jedinstven matični broj građana )

Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina
_____________________________________________________________________
(adresa prebivališta ili boravište podnosioca zahtjeva, sjedište organa državne vlasti ili sjedište pravnog lica)
0658314902
________________________
(telefon-telefaks)PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz
                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina


                      Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

  1. Da li u predmetu 80 0 P 043324 13 P2 postoji “PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA POSTUPKA” koji prilažem kao i argument tog prijedloga, dokument “DOMOVNICA” ?
  2. Da li u predmetu 80 0 P 043324 13 P2 postoji “OBAVJEST PO TAKSI” čiji tekst takođe prilažem ?
  3. Da li u predmetu 80 0 P 043324 13 P2 postojiRješenje” o prihvatanju ili neprihvatanju prijedloga o oslobađanju od troškova postupka ?
Lični uvid u spis stranke ili punonomoćnika ne bi postigao nikakav cilj jer je neophodan pismeni dokaz od strane suda da li stavke navedene u 3 tačke zahtijeva postoje ili ne

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog je dostavljen odmah uz tužbi koja je prvobitno odbačena a potom vraćena od strane drugostepenog suda na ponovno postupanje Osnovnom sudu. U tekstu žalbe je čak istaknut dio vezan za taksu:
Naprotiv Sud ne samo da nije poštovao navedene članove nego ih je kršio i postupao pristrasno, te je 20.04.2012. poslao poziv - opomenu za plaćanje takse iako je podnesen prijedlog za oslobađanje, argumentovan relevantnim članom iz ZOST, te je kao dokaz priložen dokument "Domovnica" o pripadnosti stranoj državi! Odluka po tom prijedlogu nije nikada donesena, iako je ukazano na "grešku" podneskom nekoliko dana kasnije! Ostalo je najasno da li je materijal o tome zagubljen ili se radi o (ne)namjernoj grešci! Dakle umjesto da onemogući zloupotrebu prava, Sud je suprotno zakonu pokušao da OTME pravo stranki koje joj pripada. Osim toga, kako se radi o prvostepenoj fazi, nije isključeno da drugostepeni Sud Žalbu uvaži i vrati na obradu Osnovnom Sudu, te se postavlja pitanje:
Da li se to PRETPOSTAVLJA, da će odluka po žalbi biti negativna, te stoga nije niti odlučivano po prijedlogu za oslobađanje od troškova postupka ???”
No prije nekoliko mjeseci Osnovni sud je ponovo bez ijedne riječi o iznesenom prijedlogu poslao drugu opomenu, na šta je poštom uzvraćeno dopisom OBAVJEST PO TAKSI” koji je objavljen i na internetu na stranici http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2015/03/10/3801365
I na kraju je treći put dostavljena opomena od 13.02.2015. takođe bez ijedne riječi o iznesenom prijedlogu uprkos svim upozorenjima I ukazivanjima na podneseni prijedlog.

Bijeljina, _____________2010.godine                                   Podnosilac zahtjeva

                                                                                    ___________________________
                                                                                     (svojeručni potpis sa punim    
                                                                                        imenom i prezimenom)

SREĆOM U SUDOVIMA IMA I ONIH KOJI ČASNO I PROFESIONALNO RADE SVOJ POSAO. PREDSJEDNIK SUDA I SEKRETAR SU IZVRŠILI KONTROLU I USTANOVILI DA SE SVE NA ŠTA JE UKAZIVANO NALAZI U SPISU I TO JE JASNO NAVEDENO U ODGOVORU:
ONO ŠTO SE NE VIDI ODMAH JE ČINJENICA DA NIJE POSTOJAO NIKAKAV PLANIRANI RAD POSTUPAJUĆEG SUDIJE, KOJI JE 3 PUTA POKUŠAVAO NAPLATITI TAKSU IGNORIŠUČI PISMENA UPOZORENJA. PRAVA ISTINA JE TO DA JE PREDSJEDNIK SUDA UOČIVŠI KRIMINALAN RAD SUDIJE, SUGERISAO, NALOŽIO ILI NAREDIO DA SE IZVRŠI NOVA RADNJA DATIRANA ZA 14.05.2015.