ponedjeljak, 25. svibnja 2015.

ZAHTJEV ZA URUCENJE NAREDBE

Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

ZAHTIJEV ZA URUČENJE PISMENE NAREDBE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA

Više puta sam od strane sudske policije sprečavan u tome da pristupim u prostorije OT Bijeljina i ostvarim prava garantovana zakonom od čega sada ističem samo to da je privatno vlasništvo moje porodice, torba ubijene djevojčice Ivone Bajo oštećena na takav način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom koje je skinulo čak i originalnu žutu boju.
Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".
Prema stavu Pravobranilaštva RS u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, naredba je izdata poslije navodnog remećenja ZOJRIM na dan 08.07.2010. (koje nije utvrdio nijedan isključivo i jedino nadležan Prekršajni sud) a ista mi nikada nije uručena u pismenom obliku niti omogućeno pravo žalbe na tu odluku što je grubo kršenje prava garantovanih članovima 16 i 48 Ustava RS:
(16) Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
(48) Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

S obzirom da samo pravo zastarijeva tek poslije 5 godina, obavezni ste da mi uručite pismenu naredbu o zabrani pristupa i omogućite pravo žalbe u skladu sa navedenim članovima iz Ustava RS a na osnovu relevantnog člana iz ZOO "Zastarjelost samog prava" a koje je zastarijevanje prestalo teći podnošenjem tužbi u više parnica od kojih je najvažnija 80 0 P 056780 14 P u toku, sa zakazanim narednim ročištem za 29.04.2015. kada ću obavijestiti sud o vašoj reakciji na ovaj zahtijev.
Nadalje podsjećam na relevantne članove iz ZOUP-u "Oblik i sastavni delovi rešenja" stav: Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu." te "Načelo saslušanja stranke" Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja. Rešenje se može doneti bez prethodnog saslušanja stranke samo u slučajevima kad je to zakonom dopušteno.
Te stoga zahtijevam da mi se na ruke ili preporučenom pošiljkom uruče:
1) PISMENO RJEŠENJE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA
2) ZAPISNIK IZ SPROVEDENOG POSTUPKA O IZNESENIM ČINJENICAMA I OKOLNOSTIMA, KAKO MOJIM TAKO I ORGANA KOJI JE DONEO RJEŠENJE A KOJE SU VAŽNE ZA DONOŠENJE RJEŠENJA, ODNOSNO NA OSNOVU KOJIH JE ISTO I DONESENO.

Traženu dokumentaciju na koju imam pravo prema navedenim članovima iz zakona i ustava, te na osnovu člana 23 Ustava RS i ZOSPI-a, dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini na narednom ročištu ili ću obavijestiti sud da je moj pismeni zahtijev odbijen te u skladu sa tim preduzeti sve druge potrebne pravne radnje da bih zaštitio svoja prava.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902