ponedjeljak, 6. studenoga 2017.

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU O NOVIM DOKAZIMA

Dostavljene su čak i fotografije, kako dokaza, tako i mjesta zločina odnosno povreda. Na taj zahtjev nadležna nije uopšte odgovorila i sve u svemu, jasno je da je ista znala za te dokaze ali ih je namjerno prikrila, kako bi zataškala krijumčarenje narkotika u Bobar grupu i omogućila nastavak pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke.

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU RS O NOVIM DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA PO KTA-596/09

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU O NOVIM DOKAZIMA

Na osnovu Zakona o krivičnom postupku član "Obustava istrage" stav 3, podnosim zahtjev Glavnom republičkom tužiocu da predmet KTA-596/09 iz nadležnosti OJT Bijeljina, dodijeli drugom okružnom javnom tužiocu s obzirom da je iz priloženih dokaza jasno da dosad nadležna Stjepanović Danica ili je namjerno prikrivala dokazni materijali i sabotirala istragu ili nema stručna znanja odnosno nepažljivo je, neodgovorno i nesavjesno radila na predmetu, kako god želi glavni republički tužilac da shvati i tumači ove dokaze.
Prvi prilog i suštinski najbitniji dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležne Stjepanović Danice, upućeno sudu u kome pismeno tvrdi da nema saznanja o oštećenju predmeta, koji je bio materijalni dokaz sa mjesta zločina, odnosno skinut je sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
U drugom prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" je sudski konstatovano kakva su oštećenja na predmetu, odnosno da je kaiš dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili dokazi i tragovi ubistva koji potiču sa kamiona kao što je recimo mast ili ulje.
Da je predmet bio u tom stanju vidljivo je iz fotografija koje je policija načinila a nalaze se na vrhu priloga "Snimci dječijeg ruksaka".
U donjem dijelu su snimci tog ruksaka načinjeni poslije preuzimanja pa se vide i detalji koji nisu bili ranije uočljivi kao što je recimo činjenica da je čak i metalna vođica rajsferšlusa polomljena, nekom jakom silom, prilikom nanošenja smrtonosnih povreda djevojčici.
Tvrdnja nadležne Stjepanović, kako nema saznanja o pomenutom oštećenju je naravno obična laž o čemu imam ogroman broj dokaza a jedan od dokumenata koji to potvrđuje je i obaveštenje upućeno direktno njoj odnosno obavještenje i zahtjev još iz 2010-te u kome se opisuju oštećenja a sada prilažem "Zahtjev za informacije 15.01.2014.".
Na zahtjevu su čak i fotografije, kako dokaza, tako i mjesta zločina odnosno povreda. Na taj zahtjev nadležna nije uopšte odgovorila i sve u svemu, jasno je da je ista znala za te dokaze ali ih je namjerno prikrila, kako bi zataškala krijumčarenje narkotika u Bobar grupu i omogućila nastavak pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke.
Osim oštećenja materijalnog dokaza koji je uklonjen s mjesta ubistva iz spisa je vidljivo da nadležna navodno nema pojma ni o unutrašnjim povredama s obzirom da ništa od toga ne postoji u nalazu i mišljenju vještaka trasologa Miroslava Busarčevića koji je angažovan od strane nadležnog tužioca.
Da te povrede postoje dokaz su fotografije "Falsifikati" načinjene prilikom obdukcije a sa druge strane podsjećam da doktor Busarčević o tome nema pojma što mi je i potvrdio u telefonskom razgovoru.
Očekujem da glavni republički tužilac postupi u skladu sa zakonom i tretira ove materijale kao novi dokaz te naloži ponovno otvaranje istrage i predmet KTA-596/09, dodijeli drugom tužiocu te me u najkraćem roku o svemu pismeno obavijesti kako bih i sve druge dokaze koje imam mogao da mu dostavim.

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za informacije 15.01.2014.
Falsifikati


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Pretraži ovaj blog