petak, 6. listopada 2017.

ZAHTJEV PO ČLANU 165 ZOP-A

NI POSLIJE 3 MJESECA POKUŠAJA I SKORO 10 PISMENIH ZAHTJEVA NISAM DOBIO VIDEO SNIMKE SVE DO NAREDNOG ROČIŠTA, KADA JE SUDIJA SEKULIĆ CVIJETA U SAUČESNIŠTVU SA NAČELNIKOM SP, BOROVČANIN DANKOM PODMETNULA SNIMKE DALJE KAMERE KAKO BI KOLIKO TOLIKO PRIKRILI RAZBOJNIŠTVO MAFIJAŠKOG REŽIMA. ALI I TAKVI SNIMCI SU DOVOLJNI DA POKAŽU KAKO SVI TAKOZVANI DRŽAVNI ORGANI RADE ZA MAFIJU I PRIKRIVAJU UBISTVO OSMOGODOŠNJE DJEVOJČICE, KOJE SE DESILO PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA I PLJAČKE STOTINA MILIONA MARAKA PREKO BOBAR GRUPE...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV PO ČLANU 165 ZOP-A

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

POSTUPAJUĆOJ SUDIJI SEKULIĆ CVIJETI

Prema pravu propisanom ZOP-a koje citiram :
Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta - Član 165.
(1) Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, okrivljeni, branilac okrivljenog, predstavnik okrivljenog pravnog lica, oštećeni i njegov zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik imaju pravo da razmatraju i prepisuju spise predmeta.
(2) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se dozvoliti i drugim licima koja za to imaju pravni interes.
(3) Kada je prekršajni postupak u toku, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava sudija koji vodi prekršajni postupak, a kada je postupak završen, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava predsjednik suda ili službeno lice koje on odredi.
(4) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se uskratiti samo ako bi se time ometalo pravilno vođenje prekršajnog postupka ili ako se isključi javnost u postupku.
(5) Protiv rješenja o uskraćivanju razmatranja i prepisivanja spisa predmeta dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja.
(6) O žalbi iz stava 5. ovog člana odlučuje vijeće u sastavu troje sudija tog suda.
Podnosim :
ZAHTIJEV
Da mi se omogući razmatranje i kopiraju djelovi spisa 80 1 Pr 082502 17 Pr ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje : 1) Disk sa snimcima nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. dostavljenog uz akt SP "SU/SP-3-331/10" od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
2) Dokumenat SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. 3) Dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017.

Prazan disk imam uz sebe i čiste listove papira za štampanje te ću ih predati tehničkoj službi ukoliko je to potrebno.
Zadržavam pravo ukoliko pronađem još neki dopis, zabilješku, dokaz ili bilo koji drugo dio spisa koji nemam a bitan je za mene, da zahtijevam od suda da mi se uruče i te kopije...
SNIMAK 02
I za ovu priliku skrećem pažnju samo na još jednu činjenicu, suštinski najvažniju a to je prikrivanje materijalnog dokaza ubistva pri pisanju zabilješke. Načelnik Borovčanin je lično naredio podređenima da o tome ne pišu a na dokazu "Analiza snimaka ruksak" izdvojene su slike na kojima se vidi da mašem na manje od pola metra od glave policajcu Laziću, koji to onda "ZABORAVLJA" da napiše u zabilješci.
Ti detalji se ne vide ne ovom nego na snimku br. 3, s obzirom da su video zapisi podjeljeni na djelove od po 3 minuta.
Na video snimku sam kao TITL ubacio izjave "svjedoka" kako bi njihove laži bile uočljivije s obzirom da nema tonskog zapisa. Ovo razbojništvo utoliko više dobija na težini kada se zna da je instruisanje svjedoka za lažne izjave obavila lično sudija Sekulić Cvijeta, osoba koja ima dužnost propisanu zakonom da štiti prava i slobode građana.
SNIMAK 03

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Nema komentara:

Objavi komentar

NAJZANIMLJIVIJI TEKSTOVI