nedjelja, 8. listopada 2017.

PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTP 0004186 13 OD 05.07.2017.

Odgovornost za kriminalno postupanje je na Marković Jeleni, posebno imajući u vidu da sam je više puta upozoravao na tu činjenicu na šta se ista oglušila jer je radila u interesu Bobar grupe i štitila pljačku koja je bila u toku. Ovde je samo definitivno jasno da je i Čalović Rajko kriminalac, pripadnik fašističke lopovske bande koja je samo preko 3 banke pod kontrolom mafijaškog režima opljačkala 2 milijarde maraka i jasno je da štiti svoje saučesnike i prikriva sopstveni kriminal...
OČEKUJEM OD MAFIJAŠKOG SERVISA "OJT ISTOČNO SARAJEVO" DA POTVRDI ODLUKU SVOG MAFIJAŠKOG BOSA, KOJU NEĆU NI ČEKATI NEGO ĆU ODMAH POSLATI APELACIJU USTAVNOM SUDU BIH I SVE OBJAVITI NA INTERNETU...OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA


PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTP 0004186 13 OD 05.07.2017.

OBRAZLOŽENJE
Nemam iluzija da će tužilaštvo kao servis mafije pokrenuti istragu protiv pripadnika mafije jer svi skupa učestvuju u pljačci naroda i budžeta. Ova pritužba je samo formalna pred slanje apelacije Ustavnom sudu BIH, kao dokaz da su svi pravni lijekovi mogući zakonom iscrpljeni.
Objašnjenja g. Čolović Rajka su od početka besmislena a sada pritivriječe jedno drugom. Naime prvo je u obavjesti od 06.11.2013. kao izgovor za nesprovođenje istrage navedena slijedeća glupost :
"DA SAM JA KAO PODNOSILAC PRIJAVE IZJAVIO ŽALBU NA ODLUKU SUDIJE MARKOVIĆ, TE DA PO TOJ ŽALBI TREBA DA ODLUČUJE VIŠI SUD TE DA KOD TAKVOG STANJA STVARI TUŽILAŠTVO NE MOŽE CJENITI ZAKONITOST POSTUPKA VEĆ TO MOŽE SAMO NADLEŽNI SUD U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU..."
Besmislica i glupost odnosno kriminal g. Čalovića je u tome što viši sudovi u parničnim postupcima ne odlučuju o tome da li je sudija izvršio bilo kakvo krivično djelo, nego se kreću samo u okviru odredbi zakona vezanim za žalbeni postupak. NE POSTOJI OPCIJA DA VIŠI SUD DONESE ODLUKU O NEZAKONITOSTI POSTUPKA, NEGO SAMO DA JE ILI NIJE POVRIJEĐENA NEKA ZAKONSKA ODREDBA.
No nevezano za to, čak i u takvim okolnostima viši, (Okružni sud u Bijeljini) doneo je u okviru predmeta povodom koga sam podneo krivičnu prijavu, (Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2) odluku i izneo stav o radu prijavljene sudije Marković Jelene, citiram:
"TAČNI SU NAVODI TUŽITELJA DA SU SE SUDOVI NEPOTREBNO BAVILI NJEGOVIM PRAVOM NA NADOKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA JER ON TO U OVOM POSTUPKU NIJE NI TRAŽIO. MEĐUTIM TO NIJE UTICALO NA ODLUKU O NJEGOVOM ZAHTJEVU."
Odgovornost za to kriminalno postupanje je na Marković Jeleni, posebno imajući u vidu da sam je više puta upozoravao na tu činjenicu na šta se ista oglušila jer je radila u interesu Bobar grupe i štitila pljačku koja je bila u toku.
Sada poslije svega, g. Čalović "zaboravlja" da je izgovor za njegov nerad bio to kako viši sudovi postupaju, pa nije ni vršio nikakve radnje i izmišlja novu besmislicu da "DOSTAVLJENI DOKAZI NISU RELEVANTNI DA BI ČINJENIČNO STANJE NA KOME SE ZASNIVA ODLUKA TUŽILAŠTVA, DOVELI U SUMNJU.
To je "činjenično stanje" koje g. Čolović nije ni utvrđivao a stav Okružnog suda mu sada nije relavantan kao ni drugi dokazi koje sam dostavio ???
I na kraju plasira se gnusna i kriminalna laž da ne postoji zakonska mogućnost za otvaranje postupka u istom predmetu, (koji nikada nije ni otvorio) iako ZPP-u predviđa i propisuje da se istraga može ponovo otvoriti AKO SE POJAVE NOVI DOKAZI ILI ČINJENICE.
Ovde je samo definitivno jasno da je Čalović Rajko kriminalac, pripadnik fašističke lopovske bande koja je samo preko 3 banke pod kontrolom mafijaškog režima opljačkala 2 milijarde maraka i jasno je da štiti svoje saučesnike i prikriva sopstveni kriminal...
OČEKUJEM OD MAFIJAŠKOG SERVISA "OJT ISTOČNO SARAJEVO" DA POTVRDI ODLUKU SVOG MAFIJAŠKOG BOSA, KOJU NEĆU NI ČEKATI NEGO ĆU ODMAH POSLATI APELACIJU USTAVNOM SUDU BIH I SVE OBJAVITI NA INTERNETU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Pretraži ovaj blog