četvrtak, 4. kolovoza 2016.

SLUGE MAFIJE

Osim krivičnog djela "Oštećenje tuđe stvari" tu su i "Nesavjestan rad u službi" i "Zloupotreba službenog položaja" ali najvažnije je da se radi o novom dokazu u predmetu KTA-596/04, nadležne okružnog tužioca Stjepanović Danice jer je skinut sa ubijene djevojčice Ivone Bajo a NIKO NEMA POJMA, kako, kada, zašto ni da je oštećen.

SLUGE MAFIJE

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama
____________________
Ime i prezime
______________________
Adresa
SUDSKA POLICIJA REPUBLIKE SRPSKE
Aleja Svetog Save bb
78 000 Banjaluka
Predmet: Pristup informaciji u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u RS
U poslednjih mjesec dana, (maj 2016-te) sudska policija me je više puta pretresala odnosno provjeravala sadržaj ruksaka koji sam imao prilikom dolaska u zgradu na adresi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini i tom prilikom utvrđivala da nisam naoružan i da imam materijalni dokaz kod sebe koji ukazuje na više krivičnih dijela.
Radi se o dječjem ruksaku koji je dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je tretiran jakim hemijskim sredstvom a državni organi OT Bijeljina i MUP su se pismeno izjasnili da o uzrocima oštećenja ne znaju ništa.

Osim krivičnog djela "Oštećenje tuđe stvari" tu su i "Nesavjestan rad u službi" i "Zloupotreba službenog položaja" ali najvažnije je da se radi o novom dokazu u predmetu KTA-596/04, nadležne okružnog tužioca Stjepanović Danice jer je skinut sa ubijene djevojčice Ivone Bajo a NIKO NEMA POJMA, kako, kada, zašto ni da je oštećen.
Prema izjavama sudske policije pomenuta osoba je više puta odbijala da mi dozvoli pristup i iznese stav o dokazu riječima citiram "NEĆE GA PRIMITI".
Stoga sam tražio od sudskih policajaca da o tome obavjeste načelnika i sačine zabilješke s obzirom da su vidjeli dokaz zločina prilikom pretresa i svjedoci su nezakonitog postupanja okružnog tužioca.
24.01.2011. je sačinjena Službena zabiolješka 73/11, iz razloga citiram "NA OKOLNOSTI UČESTALIH DOLAZAKA LICA ZDENKA BAJE" kojom su se opisivali moji dolasci i odbijanja tužilaštva da me prime te se tako 6 godina prikrivala činjenica da je materijalni dokaz ubistva sakriven od porodice i javnosti i izuzet iz svih istražnih radnji kako bi se prikrio zločin te sam tražio od sudske policije da i sada načine takvu zabilješku i opišu događaje.
Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama tražim da mi se omogući pristup informaciji:


1) KOPIJE SVIH ZABILJEŠKI SUDSKE POLICIJE SAČINJAVANE O MOJIM DOLASCIMA TOKOM 2016-TE
2) ZABILJEŠKU NA OKOLNOSTI UČESTALIH DOLAZAKA LICA ZDENKA BAJE TOKOM 2016-TE

Od sudske policije očekujem da potvrdi ili demantuje činjenice koje sam ukratko opisao...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Pretraži ovaj blog

Google+