ponedjeljak, 6. lipnja 2016.

OBAVJEST OKUPATORIMA


RS i BIH u cjelini je najobičnija klerofašistička razbojnička banda, a svi njihovi takozvani organi su u službi tajkunsko političke mafije, tako da svoje "rješenje" možete okačiti mačku o rep. U prilogu ovog dopisa je dokument iz koga se vidi da je RS fašistička razbojnička banda jer diskriminiše sve srodnike djevojčice Ivone Bajo koju je ubila prilikom šverca preko Bobar grupe a istovremeno je RS prala novac narko mafije Darka Šariće preko Bobar banke.

OBAVJEST OKUPATORIMA

ODJELJENJU ZA STAMBANO KOMINALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

OBAVJEŠTENJE

Veza: Dopis ("Rješenje") 02/3-416-1-161162/14 od 27.01.2014.
Na osnovu člana 238 Ustava SFRJ "Nitko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili pojedinog njenog dela. Nitko nema pravo da spreči građane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije da se bore protiv neprijatelja koji je napao zemlju. Takvi akti su protivustavni i kažnjavaju se kao izdaja zemlje. Izdaja zemlje je najteži zločin prema narodu i kažnjava se kao teško krivično delo."
skrećem vam pažnju da bilo kakvi vaši postupci, naredbe, rješenja, zakoni i slično nemaju nikakvu težinu i ne pada mi na pamet da postupam po njima. RS i BIH u cjelini je najobičnija klerofašistička razbojnička banda, a svi njihovi takozvani organi su u službi tajkunsko političke mafije, tako da svoje "rješenje" možete okačiti mačku o rep.
U prilogu ovog dopisa je dokument iz koga se vidi da je RS fašistička razbojnička banda jer diskriminiše sve srodnike djevojčice Ivone Bajo koju je ubila prilikom šverca preko Bobar grupe a istovremeno je RS prala novac narko mafije Darka Šariće preko Bobar banke. U dokumentu suda okupatorskog mafijaškog režima jasno stoji da se primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA naredba čime ne samo da je prekršen ZOUP-u na koji se i vi pozivate nego i Ustav RS, član 16, s obzirom da ne samo da nije omogućeno pravo žalbe nego nije uručeno ni pismeno rješenje.
Neću sada da iznosim dokaze o kriminalu prije svega tužilaca iz razbojničke bande OT Bijeljina a potom i ostatka fašističke RS, nego podvlačim da sam otkrio sve detalje i imam obilje materijala o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice a reakcija RS je ovaj fašistički tretman prema kome se svi srodnici ubijenog djeteta tretiraju kao stoka i tjeraju iz zgrade Gestapoa na adresi Vuka Karadćića 3, jer banda štiti svoje tajkune na čelu sa vrhovnim bosom Milom Ronhilom, a sada bi banda da od "stoke" naplati neki novac...

Da ni o svojim slugama ne misli ništa bolje pokazala je takozvana premijerka RS, nazivajući već izabrane poslanike papcima, koje kupuje kao na pijaci. Ako iko sumnja u istinitost i autentičnost snimka koji je objavljen u javnosti, podsjećam da je samoproglašeni "glavni baja" na TV-u opisivao kandidata za ministra kao "PAPKA", citiram:
"NUĐENO IM JE JE DA UĐE JEDAN BOŠNJAK I JEDAN HRVAT KAO MINISTAR, A ON JE TRAŽIO SRBINA, JER IMA OVDE JEDNOGA... PAPKA, KOJI MISLI DA JE POLITIČAR"
Snimak u kome bitanga i primitivac to izjavljuje je na lokaciji https://www.youtube.com/watch?v=r1MRg98iaMw
Dakle za tu fašističku političko tajkunsku bandu narod je stoka a službenici su u stvari nihove sluge i papci. Svako ko posumnja da se na njega ne odnosi to mišljenje neka posluša snimak firera bande iz Laktaša, pa neka procjeni sam, kada tako govori o nekom ministru šta tek misli o njemu lično...
No to što je RS fašistička razbojnička banda o čemu imam obilje dokaza i ja je kao takvu opisujem ne znači da ne poštujem i uvažavam svakog pojedinca koji želi raditi časno i pošteno, kako bi prehranio svoju porodicu. Ja dakle NIKADA, ni pod kojim uslovima neću platiti nijedan fening mafijaškom režimu jer bih time priznao njegovu okupaciju i legitimitet, te vam predlažem "DŽENTLMENSKI SPORAZUM".
U drugom prilogu je izvještaj o mjesečnoj uplati, koji je moje jedini prihod, te sugerišem da pokrenete mehanizme da sve što želite i koliko želite preusmjerite za kakve god svrhe vam je potrebno. Konkretno u ovom slučaju tema je novčani iznos iz gore nevedenog "rješenja". Meni ništa od fašističkog režima RS i BIH nije potrebno pa ni ta uvredljiva mjesečna uplata.
Pristup okupatorima i njihovim slugama meni lično i mojoj imovini je zabranjen a od svakog eventualnog napada razbojničke bande ću se braniti svim sredstvima u skladu sa zakonima SFRJ...

PRILOZI

FAŠISTIČKA NAREDBA
IZVJEŠTAJ O UPLATI


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Pretraži ovaj blog