subota, 4. lipnja 2016.

KRIMINALCI ILI KUKAVICE

Za poslednjih 6 godina svi zaposleni u zgradi Vuka Karadžića broj 3, pretvaraju se da ne vide dokaze zločina i to objašnjava zašto je naslov ovog dokumenta "KRIMINALCI ILI KUKAVICE" jer svi a sada posebno potenciram sudije su zbog smišljenog kršenja zakona ili kriminalci pripadnici mafije ili kukavice koji su u strahu od te iste mafije. Sve sudije su svjesne da je na vlasti lopovska banda koja godinama pljačka milijarde i sada je spremna prolivati krv policije i naroda da bi spriječila istrage protiv sebe a svojim kriminalnim postupanjima su saučesnici u toj pljački, teroru nad narodom, brojnim samoubistvima i na kraju pljački nad samom sudom, krađom novca za funkcionisanje sudova.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

KRIMINALCI ILI KUKAVICE

Veza: Moj zahtjev za pristup informacijama predat uz ovaj dopis sa podnaslovom "NA RUKE PREDSJEDNIKU SUDA"
Veza: Moj "ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA" od 22.04.2015.
Veza: DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P, (podnesak iz spisa 80 0 P 039222 12 P)
Podsjećam da sam prije više godina pismeno pozvao više puta sve sudije da postupaju u skladu sa zakonom, da meni nije potrebna njihova pomoć ali da ne pomažu kriminalcima iz OT Bijeljina. Za sve što se u međuvremenu desilo, kriminalno postupanje koje razotkrivam i degradacija pravosuđa koju su izvršili, odgovornost je isključivo na njima.
U zahtjevu koji pominjem tražio sam neke informacije o razlozima oduzimanja mog laptopa od strane sudske policije prilikom dolaska na jedno od ročišta, za koje nisam bio siguran koji je tačno datum u pitanju ali u međuvremenu dana 22.03.2016. obavio sam poslije više pokušaja i intervencije kod komande u Banjaluci razgovor sa načelnikom sudske policije te došao do nekih važnih podataka.
Jedan od razloga je bila najava sudskoj policiji da ću insistirati na tome da OT Bijeljina iznese svoj stav o oštećenju materijalnog dokaza ubistva koji je poznat svima ili ako nemaju odgovor da to tretiraju kao novo krivično djelo i novi dokaz za spis KTA-596/09, te očekujem od sudske policije da evidentira u zabilješkama tačan opis reakcije OT Bijeljina.
Naime prema izjavama sudskih policajaca koje neću imenovati i prema tekstovima zabilješki koje imam načelnik SP u Bijeljini, je naredio podređenima da ne opisuju fotografije materijalnog dokaza ubistva, (dječjeg ruksaka) koje su vidjeli i sa kojima sam čak hapšen te mi je suđeno na prekršajnom sudu, (007070). To nisu dakle opisali ni sudski policajci ni patrola MUP-a a ni prekršajni sud ali je kopija koju je sačinio CJB, postala sastavni dio prekršajnog spisa te sam ga tako preko priklopljenog predmeta uneo kao dokaz u spis 80 0 P 056780 14 P.

Dakle pošto sam očekivao da će u budućnosti svi negirati da su ikada vidjeli dokaz prikrivanja zločina i da će sudije odbijati prihvatiti te fotografije kao dokaz, još 2012-te sam poslije gestapovskih metoda OT Bijeljina i oduzimanja garantovanih prava, zahtijevao da se postupi po zakonu ili ću odbiti naredbu da se udaljim sve dok ne ostvarim prava ili ne budem uhapšen, stavivši na sebe plakat sa tom slikom. No naravno da bezočna pljačka mafije ne bi ni bila moguća da se poštuju zakoni i prava, te sam uhapšen sa plakatima i uprkos opstrukciji sudije u predmetu 80 0 P 056780 14 P, koja je štitila kriminalce i odbijala dokaze njihovih zločina, uspio sam uneti taj dokaz pošto ista nije znala da je sadržan u spisu 007070.
Za poslednjih 6 godina svi zaposleni u zgradi Vuka Karadžića broj 3, pretvaraju se da ne vide dokaze zločina i to objašnjava zašto je naslov ovog dokumenta "KRIMINALCI ILI KUKAVICE" jer svi a sada posebno potenciram sudije su zbog smišljenog kršenja zakona ili kriminalci pripadnici mafije ili kukavice koji su u strahu od te iste mafije. Nadalje što se tiče problema oko oduzimanje laptopa, saznao sam od načelnika uz prisustvo svjedoka nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran. Tako sada osim svjedokinje zapisničara koju sam naveo u zahtjevu postoji i više drugih svjedoka.
Tada je načelnik potvrdio moje pretpostavke da je naredbu za oduzimanje laptopa dala sudija Vakičić Željka prije mog dolaska a kao posljedica mojih više zahtjeva pismenih i usmenih da mi se omogući izvođenje dokaza na laptopu, posebno u predmetu gdje je tema uništavanje programskog koda koje se isključivo kreira, testira, skladišti i koristi kao osnov za kompilaciju programa na računaru. Namjera mi je bila da detaljno obrazložim kakve sam sve informacije ugradio u sve instalacijeske pakete, povezane diraktno sa mnom, preventivno za slučaj potrebe zaštite autorskih prava.
Radilo se između ostalog o pojmovima "BZ SOFT", "zdenkobajo@spinter.net", "Zdenko", "29111965" i "065831902" a to su redom moji inicijali u nazivu planirane programerske kuće, moja internet adresa registrovana u pošti, moje ime, datum rođenja i moj broj mobilnog telefona.
Pošto mi nije omogućeno da sam izvodim dokaze, sud je u dva navrata bez mog prisustva utvrdio 3 od ovih 5 elemenata. Vjerujem da zaista nisu znali pronaći internet adresu ali broj telefona u meniju prozora "O AUTORU" je uvjeren sam smišljeno izostavljen no i preostali elementi su bili više nego dovoljni za dokazivanje autorstva. Ako zanemarimo BZ, kao moje inicijale, ostaje moje ime "Zdenko" kao instalacijski folder i 29111965, datum mog rođenja kao kod za instalaciju svih besplatnih i demo, (oko 80) programa, dok je 50 komercijalnih imalo svaki različit kod od 16 kombinacija slova i brojeva. Uprkos očiglednim dokazima i više puta isticanjem veze tih činjenica sa mnom sudija Vakičić je u presudi samo navela utvrđene podatke bez kometara kakve to veze ima sa mnom i da li to može ili ne dokazivati autorstvo. Ali da bi se do toga došlo prvo je izdavanjem naredbe da mi se oduzme laptop i onemogućavanjem izvođenja dokaza, desetkovan dokazni fond a na kriminalni postupak sam upozorio u dokumentu "ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA" od 22.04.2015. citiram dio:
"O kriminalu sudija imam toliko materijala da bih mogao napisati doktorat na tu temu i o tome ću izvoditi dokaze na raspravi a sada navodim samo nekoliko primjera kriminalnog postupanja koje je ostalo nezabilježeno u zapisnicima, što su ujedno i argumenti za neophodnost snimanja: - U predmetu 80 0 P 039222 12 P zahtijevao sam da mi se omogući da lično na svom laptopu dokazujem autorstvo nad instalacijskim paketima mojih programa a reakcija na to je bilo oduzimanje tog laptopa od strane sudske policije na ulazu prilikom dolaska na naredno ročište. Kada sam zatražio da se ovo razbojništvo uvede u zapisnik postupajuća sudija je brže bolje pozvala telefonom da mi se donese laptop ali nijedno slovo o svemu nije zapisano, no postoje svjedoci, zapisničar te sudski policajci. Naravno, poslije mi nije dozvoljeno da izvodim dokaze autorstva jer je sudiji bilo potrebno da ne utvrdi kako je moj datum rođenja ugrađen u programske pakete kao instalacijski kod iako sam to više puta istakao...
Između vođe kriminalne grupe, kao što je recimo Šarić, koji izdaje naloge članovima bande, osobe koja je usmeno naredila grupi iz specijalne policije da napadne vatrenim oružjem vozilo s novcem i sudije koja naređuje da se stranki otme dokazno sredstvo kako ne bi mogao ostvariti svoja prava na najbolji mogući način, nema nikakve razlike s tim da je sudija mnogo veći zločinac jer savršeno dobro zna šta čini. To što je osoba Vakičić, ljubazna i pristojna, kao i većina drugih sudija koje sam upoznao ne amnestira ih od odgovornosti za smišljeno kršenje zakona.
Osim sudija Destanovića i Marković kojima su bahatost i umišljenost, vrline svi drugi se ophode sa prisutnima sa uvažavanjem, posebno g. Matković a moram istaći i svoje lično mišljenje da je takođe ljubazni sudija Mićić iako se trudio predstaviti institucije savršenima, bio svjestan kakvo je to zlo u stvari država i da se stidi što je njen službenik, što je prisiljen postupati tako da štiti kriminalce iz vlasti a na štetu svih građana. Sve navedeno zasnivam na postupanjima pojedinaca, načinu rada i odlukama koje su donosili a ni sa jednim sudijom nikada nisam privatno razgovarao izvan sudnice ni o jednoj pravnoj temi niti su mi isti iznosili bilo kad svoja mišljanja o bilo kom predmetu negdje u prolazu recimo, no sveukupno gledano sve sudije su svjesne da je na vlasti lopovska banda koja godinama pljačka milijarde i sada je spremna prolivati krv policije i naroda da bi spriječila istrage protiv sebe a svojim kriminalnim postupanjima su saučesnici u toj pljački, teroru nad narodom, brojnim samoubistvima i na kraju pljački nad samom sudom, krađom novca za funkcionisanje sudova.
Sudija Vakičić je budući opterećena sa više predmeta gdje sam stranka učinila i najviše krivičnih dijela pa čak uklonila falsifikat iz spisa pošto sam ukazao i dokazao to, no ovde je tema otimanje laptopa a taj događaj sam opisao i u jednom od podnesaka iz konkretnog predmeta "DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P"
"Prije svega pismeno zahtijevam od suda da mi omogući korištenje laptopa prilikom izvođenja dokaza i to isključivo u svrhu prezentacije dokaznog materijala a ne kao monitor sa koga bih čitao već pripremljeno izlaganje. Meni to nije potrebno jer sve informacije imam u glavi, koju tužena RS ne može da mi otme ili privremeno zaplijeni, kao što je pokušala sa laptopom, dana 09.07.2014. u prostorijama suda, što je ostalo nezabeleženo u bilo kakvom dokumentu. Stoga tražim da sud u zapisniku donese rješenje po ovom zahtjevu, što ću ja prihvatiti kakvo god da bude ali ne smije ostati praznina kao da to nikada nije ni zatraženo."
Posljedica svega je bilo to da mi se zabrani izvođenje dokaza a čak nisam ni prisustvovao uvidima koje su vršila meni nepoznata lica i sve to ne samo sa ciljem da mi se nanese šteta jer sam predlagao dogovor koji bi uključivao odustajanje od kompletne novčane nadoknade, nego je osnovni cilj zaštita pripadnika mafije iz OT Bijeljina, okružnih tužilaca i sada je nesporno i nekih sudija, koji su saučesnici prikrivanja ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar grupe, odnosno bezočne krađe milijardi evra preko banaka pod kontrolom vlade RS, i bezbroj mahinacija sa javnim nabavkama, tenderima, pogodbama, prodajama i slično koje vrši tajkunsko politička mafija.
Ja sigurno neću dozvoliti da kriminalci koji napadaju na moja prava i moj život ostanu nekažnjeni ali prije svega, prije zatvorske kazne objaviću dokaze njihovog kriminala a vezano za moj zahtjev na koji se pozivam dostavljam i ove podatke predsjedniku suda kako bi mogao sve provjeriti a odgovor ako ga dobijem koristiću kao dokaz za podnošenje pritužbe i krivične prijave protiv odgovorne osobe a takav dokaz bih naravno koristio i u daljoj pravnoj borbi pred Ustavnim sudom BIH i u Strazburu.
Jer zbog sudija osnovnog i okružnog suda koji su ili kriminalci ili kukavice, pa mi bezočnim falsifikovanjem članova iz ustava i zakona i drugim zločinačkim mahinacijama uskraćuju garantovana prava iz Ustava RS, kao recimo iz člana 16 i 23, biću prisiljen da dalju borbu nastavim isključivo na ulici pred zgradom suda, pokazujući dokaze građanima jer nema svrhe pisati pravosudnoj mafiji bilo šta i pozivati se na važeće zakone. Možda ću ja cijelu narednu godinu provoditi po zatvorima i prekršajnom sudu ali sada su svi organi RS fašistička zločinačka organizacija i tako ću se ophoditi sa svima u budućnosti na raspravama i u zapisnicima.
Možda ću ja provoditi ovu godinu svaki dan u pritvoru ali kada srušim ovaj mafijaški režim Dodik Milorada i njegove tajkunsko tužilačko sudijske bande, mnogi od njih će ostatak života provesti iza rešetaka...


SLIJEDI ODGOVOR DO KOGA JE DOŠLO POSLIJE DUŽE ANALIZE I RAZMATRANJA OPCIJA A IZ KOGA SE VIDI DA PRAKTIČNO AKO VAM POLICIJA ILI NEKI DRUGI TAKOZVANI DRŽAVNI ORGAN NALOŽI, (NAREDI) DA MU PREDATE NEKI SVOJ PREDMET, TO SE U STVARI NE ZOVE ODUZIMANJE, NEGO "PRIVREMENI BORAVAK NA NEKOJ PROIZVOLJNOJ LOKACIJI".
VJEROVALI ILI NE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Pretraži ovaj blog