petak, 6. svibnja 2016.

PRITUžBA NA T13 0 KTPO 0029558

Bez Dodikove političke zaštite nitko u Srpskoj ne može očekivati bilo kakvu pravnu zaštitu. Od bilo koga! Dodik kontrolira Vladu, veći dio banaka s kojima je u različitim koruptivno kriminalnim odnosima i spregama, zbog zaštite vlastitog korumpiranog i kriminalnog političkog aparata Dodik čvrstom rukom, gotovo gangsterskim metodama kontrolira policiju i Tužiteljstvo, a na suce nije niti potrebno vršiti pritisak, njih ionako Dodikovi ljudi, mogu posjetiti u bilo koje doba dana i noći i objasniti im da im je pametnije suditi onako kako gazdi to najviše odgovara. U protivnom znaju što ih čeka...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU BANJA LUKA


PRITUŽBA NA T13 0 KTPO 0029558 16

Veza : Naredba po navedenom predmetu OT Banjaluka od 10.02.2016.
U skladu sa ZOKP-u, pritužba se podnosi u zakonskom roku zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i primjene pogrešnog člana odnosno netačne interpretacije člana na osnovu koga je prijavljeno krivično djelo. Ova odluka OT Banjaluka nema nikakve veze ni sa zakonom ni sa činjenicama ali ima sa izjavom glavnog republičkog tužioca RS, da je (dokaz snimak "Politicka volja.avi" na priloženom disku) "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA POTREBNA ALI NEMA POLITIČKE VOLJE..."
To nedvosmisleno znači da između države i mafije stoji znak jednakosti i da su tužilaštva servisi tajkunsko političke mafije što vrlo dobro zna i OT Banjaluka jer je recimo zataškalo kriminal političke mafije i Hypo banke u predmetu KTA II-244/2007 odnosno T13 0 KT 0005742 11, što je omogućilo i da se nesmetano nastavi pljačka preko BIB, Bobar i Banke srpske ukupno oko milijarda i po maraka što je samo vrh ledenog brijega. Prenosim komentar iz štampe vezano za taj slučaj :
"Bez Dodikove političke zaštite nitko u Srpskoj ne može očekivati bilo kakvu pravnu zaštitu. Od bilo koga! Dodik kontrolira Vladu, veći dio banaka s kojima je u različitim koruptivno kriminalnim odnosima i spregama, zbog zaštite vlastitog korumpiranog i kriminalnog političkog aparata Dodik čvrstom rukom, gotovo gangsterskim metodama kontrolira policiju i Tužiteljstvo, a na suce nije niti potrebno vršiti pritisak, njih ionako Dodikovi ljudi, mogu posjetiti u bilo koje doba dana i noći i objasniti im da im je pametnije suditi onako kako gazdi to najviše odgovara. U protivnom znaju što ih čeka..."

OBRAZLOŽENJE
1) Netačno je da je opisano djelo, (djela) počinjeno na teritoriji OT Banjaluka, jer su navedena dva primjera povezana sa dvije internet adrese kao dokaz i to izjava Dodik Milorada vezano za odluku Okružnog privrednog suda u Bijeljini čija je tema Birač iz Zvornika (sve na teritoriji OT Bijeljina), dok je drugi slučaj prijetnje radnicima na mitingu u Istočnom sarajevu, (nadležnost OT Istočno Sarajevo). Dokaz za to je članak "http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/16331/dodikova_ucjena_ako_nekog_od_radnika_raop_a_vidim_na_bn_televiziji_nece_biti_isplacen.html" iz koga izdvajam dio koji to potvrđuje: "Dodik je na stranačkom skupu u Istočnom Sarajevu javno obećao da će Vlada RS ispuniti data obećanja, ne pricizirajući rokove, ali samo onim radnicima koji ne budu dramatizirali svoj problem pred novinarima BN televizije."
Ta rečenica je uokvirena pravougaonikom na slici "Dodikova ucjena.png" a na disku se takođe nalazi i video zapis "Milorad dodik ucjenjuje radnike RAOP-a.avi" preuzet sa stranice "http://www.rtvbn.com/317505/Dodik-ucjenjuje-radnike-RAOP-a-Koga-vidim-na-BN-u-nece-biti-isplacen-(VIDEO)" gdje počinilac krivičnog djela jasno kaže, citiram: Vidim da pričaju stalno i svako veče o radnicima Raopa jel tako? Rekli smo im, rekli smo im bit ćete isplaćeni svi po sudskim rješenjima. Danas večeras kažem da će biti tako ali ću još jedno reći. Koga vidim na BN televiziji neće bit isplaćen pa nek se žali kome hoće.
KAKO SU U PITANJU DVA DOGAĐAJA NA TERITORIJI DVA OKRUŽNA TUŽILAŠTVA TO BI O DALJEM POSTUPANJU TREBALO KONSULTOVATI REPUBLIČKO TUŽILAŠTVO...
2) Krivična prijava je površno pregledana i pogrešno shvaćena jer su dva događaja spojena u jedan. Praktično se i ne pominje prvi primjer gdje je napadnuta sudija Okružnog suda iz Bjeljine:)
Dodik je istakao da sudiju koja je donijela odluku u vezi "Birča" treba da bude sramota, bez obzira koliko se poziva na pravo i pravičnost, jer je presuda bila spekulativna, a što će se pokazati u narednom periodu. On je ocijenio da je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti. On je poručio da će "Birač", koji je stavljen pod kontrolu vlasti i ostvaruje dobre poslovne rezulatate, raditi bez obzira na sudove i neće se izgubiti radna mjesta i funkcija koju ima. Moja prva reakcija nakon odluke suda bila je da se ukine sud u Bijeljini i premjesti na neko drugo mjesto. Možda se to i desi", rekao je Dodik." (Izvor: http://www.klix.ba/biznis/privreda/dodik-birac-ce-raditi-bez-obzira-na-odluke-suda/131019058) a komplatan snimak se može čuti u prilogu "Dodik razmislja o ukidanju Suda.avi".
Izjavu da se "PRAVOSUĐE RS POKAZUJE NESPOSOBNIM DA ŠTITI INTERESE RS, TE DA JE ODLUKA SUDA ŠPEKULATIVNA" treba posmatrati u vezi pljačke koju je Dodik Milorad vršio sa svojim ortacima Litvancima i Romanovom u iznosu od oko najmanje milijardu maraka. Dakle radi se o interesima njega lično i njegove lopovske bande a dužnost tužilaca i sudija je da ih štite...
3) Posledica površnosti je i to da tužilaštvo pogrešno interpretira prijavu navodeći "Birč" umjesto RAOP:
U dostavljenoj prijavi podnosilac navodi da je prijavljeni u medijskom obraćanju izjavio da ukoliko radnici preduzeća Birč i dobiju sudski spor oni po prijavljenom neće biti isplaćeni a što upućuje na zaključak da se pravosnažne sudske odluke neće poštovati niti sprovodi te da na taj način prijavljeni otima sudsku vlast koja prema Ustavu Republike Srpske pripada sudovima i time napada i mijenja ustavno uređenje Republike Srpske.
To je jasno navedeno u mojoj prijavi, citiram: "Kao što možete pogledati u videu, Dodik je jasno i glasno poručio, preciznije ucijenio ljude, zaposlene u "RAOP-u" da se NE POJAVLJUJU na BN Televiziji. Dakle, ukoliko radnici u teoriji i dobiju spor na sudu, oni po Dodiku NEĆE biti isplaćeni što je otvoreno ništenje i derogiranje institucija Republike Srpske: Koliko su ove i ovakve metode "demokratske" sami prosudite. (Izvor: http://www.6yka.com/novost/63939/milorad-dodik-koga-vidim-na-bn-televiziji-nece-biti-isplacen-video#)". DAKLE TUŽILAŠTVO NIJE SHVATILO NI O KOJOJ SE FIRMI RADI A KAMOLI DA LI JE TIME POČINJENO NEKO KRIVIČNO DJELO...
4) No nije samo to pogrešno shvaćeno nego i riječi kojima je djelo počinjeno. Dodik Milorad nije izjavio kako tužilaštvo tvrdi da "ukoliko radnici preduzeća Birč i dobiju sudski spor oni po prijavljenom neće biti isplaćeni" nego je to komentar novinara a šta je tačno izjavio prijevljeni tužilaštvo je trebalo poslušati na video zapisu sa linka koji sam napisao. Stoga sam u ovoj pritužbi naveo te riječi i priložio na disku video zapis kao dokaz, te je bilo kojo koje tužilaštvo da nastavi rad u ovom predmetu obavezno da to tretira kao novi dokaz vezano za član "Obustava istrage" stav 3 ZKP-u.
5) Tužilaštvo potpuno nepotrebno drži predavanje o tome koje su to institucije i netačno opisuje krivično djelo citiram "Djelo se sastoji u pokušaju da se upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile promijeni ustavni poredak Republike Srpske ili da se svrgnu njene najviše institucije odnosno organi. Ova dva zaštitna objekta su funkcionalno povezani jer se napadom na ustavni poredak istovremeno ugrožavaju i najviše institucije države. Radnja izvršenja djela je ograničena na upotrebu fizičke sile odnosno fizičko nasilje. Zaštitni objekat djela je ustavni poredak odnosno ustavno uređenje Republike srpske i najviši državni organi i njihovi izvršni organi.
A sada prvo citiram a potom analizirajmo član 293 Napad na ustavno uređenje "Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile ili na drugi protivpravan način pokuša da promijeni ustavno uređenje Republike Srpske, kazniće se zatvorom od dvije do dvanaest godina. Ovde je posebno bitno "objašnjenje" tužilaštva da navodno "Radnja izvršenja djela je ograničena na upotrebu fizičke sile odnosno fizičko nasilje". To naravno nije tačno jer osim prva dva pojma iz relevantnog člana "SILOM" ili "PRIJETNJOM UPOTREBE SILE" (koji podrazumjevaju fizičku silu) postoji i treći pojam a to je poslije riječi ili "NA DRUGI PROTIVPRAVAN NAČIN".
Ovde su dakle 3 različita pojma a samo prvi podrazumjeva direktnu upotrebu fizičke sile, Drugi pojam je samo prijetnja bez konkretno izvršenog nasilja što tužilaštvo lažno prikazuje da je izvršenje ograničeno na upotrebu sile. I na kraju što je najvažnije "DRUGI PRITIVPRAVNI NAČINI". Prije svega jasno je da je napad na ustavni poredak silom, protivpravan ali postoje i drugi načini što je i navedeno u članu zakona a tužilaštvo to smišljeno ne pominje, čime bez upotrebe sile ali protivpravno falsifikuje zakon i pomaže svom šefu mafijaškom bosu Dodik Miloradu da izbjegne odgovornost i nastavi sa pljačkom. U članu zakona nije navedena PRVA I DRUGA I TREĆA radnja što bi podrazumjevalo da moraju sve biti izvršena za počinjenje krivičnog djela nego su rastavljene ovako "PRVA ILI DRUGA ILI TREĆA" moguća opcija.
To znači da za izvršenje krivičnog djela nije neophodno upotrijebiti fizičku silu nego bilo koji drugi protivpravan način, kao što je plava koverta od par desetina ili stotina hiljada maraka uručena okružnom tužiocu, sudiji, poslaniku, ministru... Obećanje za imenovanje na te funkcije ili podsjećanje istima da su imenovani na svoje funkcije pod uticajem šefa bande Dodik Milorada, pa bi isto tako mogli biti i uklonjeni, bilo sa tog mjesta bilo sa lica zemlje kao recimo kantonalna tužiteljica iz Tuzle ili predsjednica suda u Bijeljini vezano direktno za slučaj presude oko Birča, koja je preminula ili "preminula" nekoliko mjeseci kasnije što je u skladu sa nedavno izrečenom prijetnjom Dodik Milorada jednom ministru da će mu se osvetiti i da se "OSVETA SERVIRA HLADNA". Dokaz je video zapis "Ronhilove prijetnje.avi" u kome su te prijetnje izgovorene u intervalu od 02:17 do 02:42 s. To je još jedno krivično djelo Dodik Milorada "Ugrožavanje sigurnosti" za koje takođe nije uopšte potrebno upotrijebiti silu nego samo uputiti ozbiljne prijetnje nekoj osobi. Predsjednica Okružnog privrednog suda u Bijeljini je preminula nekoliko mjeseci poslije izjave o nesposobnom i špekulativnom pravosuđu a recimo Gavrilo Bobar je "preminuo" nekoliko mjeseci od trenutka kada je naloženo Bobar banci da dokapitalizuje depozite odnosno obezbjedi milionske iznose koji su "nestali". Rok je bio do kraja septembra a vlasnik Banke "umire" 30.09.2014. što je bio poslednji dan postavljenog roka...
Iz svega je jasno da je okružni tužilac shvatila, da bi pokretanje istrage protiv mafijaškog bosa Dodik Milorada bila "špekulativna odluka" i "uperena protiv interesa RS" i čak kako sama pojašnjava u svojoj odluci to bi se moglo zaključiti kao napad na ustavni poredak od strane tužioca, jer je predsjednik RS jedna od najviših institucija a špekulacije i istrage o njegovim krivičnim djelima je kako je sam više puta pred kamerama "objasnio" građanima i posebno okružnim tužiocima i sudijama bi bile urušavanje institucija RS i napad na njih, što tužilac sigurno ne želi da ne bi i njoj slučajno Dodik Milorad odservirao nešto hladno...
6) Ne bih se ja ni bavio motivima i razmišljanjima tužiteljice da to nije ona sasvim neprofesionalno uradila tumačeći moje motive riječima "Cijeneći i same navode prijave a imajući u vidu naprijed navedeno očigledno je da u ovom konkretnom slučaju nije riječ o nasilnom svrgavanju institucija Republike Srpske već je očigledno da podnosilac prijave, prijavu podnosi zbog neizvršavanja sudskih odluka...
E pa ta pretpostavka je sasvim pogrešna jer ja nisam nezadovoljni radnik koji je dobio pravosnažnu sudsku presudu o novčanoj nadoknadi koja se samovoljom "glavnog baje" entitetske mafije ne sprovodi, nego hoću da dokažem da je republika srpska najobičnija FAŠISTIČKA RAZBOJNIČKA BANDA, čiji je šef bande kriminalac poznat po ratnom imenu "MILE RONHIL". To je banda koja je pokrala milijarde evra a prilikom jednog od svojih mafijaških poslova, (šverc narkotika u Bobar grupu) 23.07.2009. ubila je osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo ćerku moje sestre, što su kriminalci iz OT Bijeljina pokušali da prikriju ali sam njihovo razbojništvo razotkrio do detalja. Ovde prilažem neke od obilja dokaza za to koje imam.
Slika "Torba.png" na priloženom disku je materijalni dokaz koju je kriminalac Stjepanović Danica iz OT Bijeljina u sadejstvu sa inspektorom Marković Dragoslavom i osobljem Bobar grupe skinula sa ubijene djevojčice te su taj dokaz oprali hemijskim sredstvom i sakrili. Tek 2015-te poslije parnica koje sam pokrenuo protiv lopovske bande RS izdejstvovao sam povrat predmeta te je u priloženom dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" konstatovano razbojništvo kriminalaca iz tužilaštva. Najbitnije činjenice su objašnjene u video zapisu "Zlocin sa potpisom rezima.avi"
Ali put do toga uopšte nije bio lak jer su me prvo 19.03.2010. kriminalci Debeljević, Gruhonjić, Kovačević i Stjepanović, (svi iz bande plaćenih ubica OT Bijeljina) lažno optužili za ugrožavanje sigurnosti kako bi mi oteli dokaze svojih zločina. To naravno nisu uspjeli jer su suviše glupi ko i njihov šef ronhil ali se istraga protiv mene razvlačila 3 godine, kako bih za to vrijeme bio predstavljan kao "opasni psihopata pod istragom" što je najzad okončano odlukom OT Doboj dana 14.12.2012. u predmetu T15 0 KT 0002365 10 pošto mi tužilačka mafija nije uspjela pronaći ništa nezakonito za 3 godine istrage i nadzora komunikacija.
Nažalost, osveta tužilačke i ronhilove bande se nije bazirala samo na meni jer su mog oca tretirali eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka ili su ga smišljeno otrovali, sakrili kompletnu istoriju bolesti i vratili za Bijeljinu gdje je navodno umro po dolasku a istraga se o tom zločinu za razliku od ovog gdje je prijavljen ronhil mile, vodi preko tri godine u OT Banjaluka, predmet "T13-KTN 00 14576 12". Do danas poslije 3 godine nema odluke o tome uz sve dokaze a OT Banjaluka je za mjesec dana potrčalo da se dodvori svom FIRERU i oslobodi ga od odgovornosti dok je još na slobodi i da "zaštiti interese lopovske bande RS"...
7) Na kraju tužilaštvo kao servis mafije, mila ronhila unosi neosnovano krivično djelo iz KZRS, član 371 "Neizvršenje sudske odluke" koje nema veze sa prijavljenim kriminalcem. Naime Okružni privredni sud u Bijeljini je doneo odluku a šef bande pred kamerama izjavljuje da se ta odluka neće sprovoditi i da će vlada RS, (kojoj on očito naređuje) nastaviti dalje bez obzira na sudove ili bilo šta drugo. Time taj kriminalac ne napada samo sudsku vlast nego i izvršnu. A javno je pozvao i izjavio da neće poštovati odluku Ustavnog suda BIH, vezano za datum 09.01.
Takođe u drugom primjeru vezano za RAOP, se ne radi o nekim pretpostavljenim sudskim odlukama nego prijavljeni mafijaški bos kaže "Rekli smo im, rekli smo im bit ćete isplaćeni svi po sudskim rješenjima al koga vidim na BN televiziji neće bit isplaćen pa nek se žali kome hoće" što znači da odluke sudova već postoje ali on ne dozvoljava da se sprovedu i dalje kaže da će se sprovesti samo u slučaju ako se nezadovoljne stranke ne budu pojavljivale na televiziji nego da čekaju njegovu milost...


Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je parnica 80 0 P 056780 14 P gdje su stranke Zdenko Bajo kao građanin i RS kao LOPOVSKA FAŠISTIČKA BANDA. Na narednom ročištu ću predati kao dokaz ovu glupost koju potpisuje OT Banjaluka, (prijava protiv dodik milorada je već predata) i predložiti da se okružni tužilac pozove kao svjedok i objasni besmislice koje ja napisala...

PRILOZI

DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Pretraži ovaj blog